Mee helpen insecten op de kaart te zetten? En/of wilt u meer weten?

Nieuwsbrief

Waarom insectcentre

Waarom: interessante business

Insecten vormen een enorm interessante business case. De business case wordt gevoed door 2 drivers.

  • Driver 1 is de nog steeds groeiende wereldbevolking en de daarmee groeiende behoefte aan voeding en in het bijzonder eiwitten. Naar verwachting zal de vraag naar vlees en vis in de komende 10 jaar verdubbelen, o.a. onder invloed van de toenemende welvaart van de BRIC’s landen. De aarde is te klein om deze eiwitten te kunnen produceren. Een van de belangrijke eiwitalternatieven wordt gevormd door insecten. De voerconversie van insecten is 5 – 10 groter dan dierlijke alternatieven.
  • De 2e driver is dat insecten gevoerd kunnen worden met organische reststromen. Dus niet alleen zijn insecten een hoogwaardig alternatief met een veel betere voerconversie, ze kunnen ook reststromen tot hogere waarde brengen. Dus in plaats van organische reststromen te vergisten kunnen ze indirect (bijv. Visvoer) of direct vertaald worden naar consumenten producten. De waardeketen  wordt daarmee bijzonder interessant

Link naar Roadmap

Waarom: doorbraken realiseren door keten brede samenwerking

Insecten  worden al decennia lang op relatief kleine schaal geproduceerd. Willen insecten een goed alternatief worden voor bijvoorbeeld visvoer, dan zijn betrouwbare grootschalige productiesystemen noodzakelijk, om de juiste combinatie van volumes en interessante kostprijzen te bereiken.

Binnen InsectCentre werken we vanuit de overtuiging dat projecten alleen een succesvolle kans van slagen en financiering hebben, als vroegtijdig een keten wordt gevormd van producenten, verwerkers en afnemers met een gedeeld belang. InsectCentre organiseert en faciliteert deze samenwerkings-verbanden.

 

Partners van InsectCentre. Ook partner worden